.
  İnanç Sahasında Fırkalar 8 Tanedir
 

   İnanç sahasındaki fırkalar; Ehl-i Sünnet, Mu'tezile, Şia, Hariciye, Neccariye, Müşebbihe, Mercie ve Cebriye olmak üzere sekiz sınıfa ayrılmışlardır.

  1. Ehl-i Sünnet: Ehl-i Sünnet, Kur'an-ı Kerim ile Hz. Peygamber (S.A.V)'in sünnetine sımsıkı sarılıp, doğru yoldan sapmayan kimselerdir.  Bu kimselerin inanç yönünden ne ifradı ne de tefridi vardır.
  2.  
  3. Mu'tezile: Bu mezhebin mensupları, Allah-u Zülcelal'in kitabını mahluk saymışlardır. Allah-u Zülcelal ne görür ne de görülür, diyerek O'nun Basar sıfatını inkar etmişlerdir. Ayrıca Sırat'ı, Mizan'ı ve evliyanın kerametini inkar ederler. Bunlar kendi aralarında yirmi guruba ayrılmışlardır 

    4. Şîa: Bunlarda kendi aralarında 22 fırkaya ayrılmışlardır. Bu mezhebin bazı mensupları, Hz. Ali (R.A)'yi peygamber ve bazıları onu ilah kabul etmişlerdir.  Şia'nın bir kısmı Kur'an-ı Kerim'in açık hükümlerine ters düştüğü için müslüman sayılmazlar. 

    Bunlar Kur'an-ı Kerim'in bir kısmını Hz. Peygamber (S.A.V)'e bir kısmını Hz. Ali (R.A)'ye indiği inancındadırlar. Mesela beş vakit namaz ile ramazan orucunu inkar eden bir kısım Rafızi'lerle peygamberliğin Hz. Muhammed (S.A.V)'e değil, Hz. Ali (R.A)'ye geldiğini ve Hz. Aişe (R.A)'nin, Hz. Muhammed (S.A.V)'e ihanet ettiğine inanan, Hindistan da ve Pakistan da bulunan İsmailiye  fırkası gibi. Şia'nın diğer bir kısmı ehl-i bid'at olsalar da müslüman sayılırlar. Mesela Yemen'de bulunan Zeydiyye fırkası Hz. Ali'nin, imamete daha müstahak olduğuna, bununla beraber üst varken astında halife olabileceğine inandıkları için Hz. Ebu Bekir ve Hz. Ömer ve Hz. Osman (R.A)'nın hilafetini reddetmiyorlar. Şiiler arasında Ehl-i Sünnet'e en yakın bu fırkadır.

     5.Hariciye: Bu mezhebin mensupları, Hz. Osman, Hz. Ali, Hz. Talha, Hz. Aişe  (R.A) ve kendileri dışındaki bütün müslümanları tekfir etmişlerdir. Ayrıca bunlar, küçük ve büyük günah işleyenleri de kâfir sayarlar.  Bunlarda kendi aralarında yirmi guruba ayrılmışlardır.

     6.Neccariye: Bu mezhebin mensupları, Allah-u Zülcelal'in sıfatlarını inkar edip, 'Kur'an-ı Kerim yazıldığı zaman cisim, okunduğu zamanda a'razdır'  derler. Bunlarda kendi aralarında üç gruba ayrılmıştır.

     7. Müşebbihe: Bu mezhebin mensupları, Allah-u Zülcelal'i cisimlikle vasıflandırırlar.  Bunlar, 'Allah-u Zülcelal (haşa) yaratıklara benzer' derler.

    8. Mercie: Bu mezhebin mensupları, 'Allah-u Zülcelal mü'minlerden herhangi birine ateşle azap etmez, masiyet imanla birlikte zarar vermez' derler. Ayrıca: 'Ameller farz değil fazilettir, yapanlar için iyidir, yapmayanlara bir şey yoktur' derler. Bunlarda kendi aralarında beş gruba ayrılmışlardır.

     9. Cebriye: Bu mezhebin mensupları, kulun meydana gelen her hangi bir işte iradesi yoktur, o cansız varlık mesabesindedir, hal böyle olunca, kul emir ve nehye muhatap olmaktan da kurtulmuş olur, derler.
                                            Muhiddin BAĞÇECİ


Bu sayfa hakkında yorum ekle:
İsminiz:
Mesajın:
 
   
 
=> Sen de ücretsiz bir internet sitesi kurmak ister misin? O zaman burayı tıkla! <=
islamcaddesi.tr.gg Sitenizesayac.com